KLIENTI

• TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ • PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA • FROGSON
• HYDROENERGIA • SOLARENERGIA • POŠTOVÁ BANKA • ALL – TRANS
• PROFESIONÁLNA ARMÁDA • MONSEA • DEXIA BANKA • TECHNOPOL SERVIS
• RESTAURANT LIVIANO • MAGNET PRESS SLOVAKIA • MEDIAINKORP
• IMAO ELECTRIC • SYNCO GROUP